گاهی افرادی دیده می شوند که انتظار دارند با چند روز یا حتی چند سال عبادت و بندگی کردن خدای سبحان به مراتب عالی از مقامات معنوی برسند ؛ به همین دلیل تا به خواست خود نرسیدند ، سریعا دیگران را متهم می کنند که به ما وعده ی کذب دادند و..... 


جمله ای است از در مورد یکی از بزرگان عرفای مکتب اهل بیت علیهم السلام یعنی آیة الله سید علی قاضی رحمة الله علیه می باشد که بسیار قابل تأمل است : 


خاض الریاضة و الجهاد طیلة اربعین سنة ، اربعین سنة کان یتعلم آداب العبودیة و لم یأذن له المعشوق لحد الان بالدخول.


ترجمه : ٤٠ سال مشغول ریاضت و مجاهدت شد و ٤٠ سال در حال آداب بندگی را می آموخت و تا به حال معشوق به او اذن دخول و ورود نداده است.


بسیار قابل تأمل است ٤٠ سال ریاضت ولی کما کان آن را ادامه می دهد و صبر و استقامت به خرج می دهد تا در نهایت به هدف خود دست یابد ؛ حال عده ای از ما چند روزی عبادت می کنیم و انتظار داریم که وحی بر ما نازل شود...


منبع : العطش العرفانی ، محمد ابراهیم نجاد ، صفحه ی ١٣