خیلی اتفاق می افتد که از انسان سؤالی پرسیده می شود ولی گمان می برد که جواب دادن به سؤال دیگران مجانی است ؛ این در حالی است که بسیاری از مردم کار میکنند و اجر خود را می گیرند ولی باید به خاطر داشته باشیم ، پاسخ به سؤالات دینی و برطرف کردن جهل و زدودن آن از ذهن انسان ها ، آنقدر ارزشمند است که اجر آن را خدای سبحان خواهند داد.


لطفا به داستان زیر توجه فرمائید : 


زنی آمد خدمت حضرت زهرا علیها السلام و سوالات زیادی داشت که بعد پرسیدن چند سوال دیگر خجالت کشید بیشتر بپرسد ....


حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند : 


من هر مساءله اى را که پاسخ مى دهم ، بیش از فاصله بین زمین و عرش گوهر و لؤ لؤ پاداش مى گیرم، پس سزاوارتر است که بر من سنگین نیاید....منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٩٤ ، ٩٥