متأسفانه در عصر حاضر ارتباطات خانوادگی خشک و بی روح شده است و افراد خانواده ارتباطی محبت آمیز بسیار کم دارند لکن باید دانست که اسلام بر استحکام روابط خانوادگی و ابراز محبت به آنها خصوصا دختر تأکید دارد .
لطفا حدیث زیر را بخوانید :

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم  می فرماید: 

او( یعنی فاطمه) را همچون خود ندانید، فاطمه حوریه اى است در لباس انسان. من هر زمان مشتاق بهشت مى شوم او را مى بوسم. فاطمه زهرا علیها السلام گل است.....
باید دانست که پدر باید سعی کند ارتباط تنگاتنگی با دخترش داشته باشد که البته این موجب ازدیاد و استحکام رابطه ی آنها می شود....

منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٣٤ ، ٣٥