بسیاری از ما عادت کرده ایم که همیشه نیمه ی خالی را نگاه کنیم و غصه ی آن را بخوریم ولی کم اتفاق می افتد که به نیمه پر هم توجهی داشته باشیم ....


روزى حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) به خانه فاطمه علیها السلام رفتند، فاطمه را در حالى مشاهده کردند که با دستهاى خود آسیاب را مى گردانید و در حین کار فرزند خود را نیز شیر مى داد...

 رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) وقتى که این حالت را از دختر دید متأثر شدند و اشک از دیده هاى مبارکش جارى شد و فرموند :

اى دختر گرامى! تلخیهاى دنیا را به خاطر حلاوتهاى آخرت تحمل کن....


 پس حضرت فاطمه علیها السلام عرض کرد: یا رسول الله! حمد مى کنم خدا را بر نعمتهاى او و شکر مى کنم خدا را بر کرامتهاى او.....منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، حلیمه صفری ، صفحه ی ۱۰۸ ،۱۰۹