بسیاری از زوج هت بعد از مدتی که با هم دوران عقد را گذراندند و وارد زندگی میشوند ، مشکلاتی برایشان طبیعتا رخ می دهد که صبر و همکاری و همیاری دو طرف را می طلب ....


ولی گاهی دیده می شود که زن و مرد با هم لجبازی می کنند ؛ مرد با زن لج میکند و او را میخواهد عصبانی کند و گاهی زن نسبت به شوهرش چنین می کند ؛ لکن باید دانست خشمگین کردن همدیگر و لجبازی در زندگی هنر نیست بلکه هنر کنترل خود و عصبانی نکردن همدیگر است...


لطفا به حدیث زیر توجه بفرمائید: 


حضرت امیر علیه السلام : 

به خدا قسم! هرگز کارى نکردم که فاطمه علیها السلام خشمگین شود، او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد.....


زوجین باید در زندگی رعایت حال همدیگر را بکنند و نباید زندگی را طوری بگذرانند که سراسر لجبازی باشد و بدانیم لجبازی هنر نیست ؛ هنر کنترل خود در این مواقع است....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١٠٩