در عصر حاضر بسیار دیده می شود که مهریه های سنگین برای دختران قرار می دهند ؛ متأسفانه چنین امری بسیار رایج شده ، لکن باید بدانیم که اگر مرد مهریه ی سنگین بگذارد و نیت پرداخت آن را زمانی که همسرش درخواست کند (اگر مهریه عند المطالبه باشد) نداشته باشد ، چنین عقدی باطل و تبعا این ازدواج ، شرعی نیست...


مرد باید در حد توانش ، مهریه ی زن را قرار دهد و اگر می خواهد مهریه ی سنگین قرار دهد ( هر چند که جایز است ولی خلاف سیره و سنت نبی خاتم و ائمه علیه و اله و علیهم السلام است) یا واقعا قصد دادنش را زمان درخواست زن ، داشته باشد یا توافق کنند که مهریه عند الإستطاعة باشد (زمان توان و استطاعت ، مرد آن را پرداخت کند) تا حداقل ازدواج شرعی و بی اشکال شود....


لطفا به داستان زیر توجه کنید : 


وقتى که حضرت امیر ، حضرت زهرا را از رسول خدا خواستگارى کرد، پیامبر مسرور و شادمان شد، تبسم نمود و فرمود: آیا براى این امر چیزى دارى؟ على علیه السلام عرض کرد: پدر و مادرم فداى شما یا رسول الله! من چیزى را از شما پنهان نمى کنم، تمام دارائیم یک شمشیر، یک زره و یک شتر (یا اسب) است و جز اینها چیزى ندارم.....


رسول خدا علیه السلام فرمود: شمشیر براى تو لازم است .... و شتر نیز از لوازم زندگى است .... زره را به عنوان مهر زهراء علیه السلام مى پذیرم.....


باید توجه داشت که تعیین مهر با توجه به توان مالی داماد ، ازدواج را سهل و جوانان را ترغیب به امر ازدواج می کند....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٤٢ ،٤٣٣