حضرت على علیه السلام فرمود: اى ابابکر! به خدا سوگند من خواستگار فاطمه ام، ولى از مال دنیا چیزى ندارم، ابوبکر عرض کرد: یا على! تو مى دانى که اموال دنیا در نظر خدا و رسول او ارزشى ندارد ؛ حضرت امیر لباس به تن کرده و به طرف خانه پیامبر روانه شدند و حضرت فاطمه را خواستگاری کردند....


باید دانست مال ، ملاک اول و آخر در ازدواج نیست بلکه مال وسیله ای است برای گذران زندگی و شأنیت واقع شدن در صدر اولویت ها را ندارد...


انسان مسلمان باید شیوه اش ، شیوه ی پیامبر باشد ؛ اگر چنین باشد ، بسیاری از جوانان ازدواج خواهند کرد و گناهان مربوط به آن بسیار کمتر خواهد شد و جامعه به یک جامعه ای در شأن مسلمانان تبدیل خواهد شد....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٣٧ ،٣٨