از اخلاقیات پسندیده ی ایام عید ، دید و باز دید یا صله ی رحم است که مورد سفارش شرع اسلامی است ولی علاوه بر آن خوب است انسان در این ایام یا قبل از آن سعی کند که به بیماران و مریض ها سری بزند و آنها را خوشحال کند .....


امام خمینی رحمه الله تعالی در این مورد می فرماید: 


در ایام نوروز به مریضخانه‌ها بروید و احوال اینها را بپرسید....


پس سعی کنیم در ایام عید که معمولا همه خوشحالند ، دل افراد مریض را هم با سر زدن به آنان شاد کنیم.     


منبع: دانستنی‌های نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۵ ،۴۶