از امور و افعال خوبی که معمولا در ایام عید نوروز انجام می شود خانه تکانی ، شستن لباس ها ، تمیز کردن اشیاء و اموری از این قبیل که مربوط به نظافت است ؛ این مسأله در احادیث بسیار تأکید شده است مثلا در حدیثی وارد شده که : 


من اخلاق الانبیاء النظافة : نظافت از اخلاق انبیاست.....

النظافة من الإیمان: نظافت از ایمان است....


پس با رعایت نظافت اخلاقی از اخلاق های انبیاء و نشانه ای از نشانه های ایمان را در خود حفظ و تقویت کنیم....


منبع: دانستنیهای نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبدللهی ، صفحه ی ٤٥ ،٤٦