شرع اسلام بسیار در مورد صله ی رحم تأکید می کند و آیات و احادیث زیادی در این مورد وجود دارد ....

قرآن کریم:

الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل ویفسدون فی الأرض أولئک هم الخاسرون(سورة البقرة, الآیة 27)

فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، میشکنند؛ و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روی زمین فساد میکنند؛ اینها زیانکارانند.


در ایام عید یکى از کارهای خوب و با ارزش عیدها همین دید و بازدیدها است که میان فامیل، دوستان انجام مى گیرد...


منبع: دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ٢،٣