دین اسلام ، کامل ترین دین است ؛ لذا همانطور که برای حزن انسان برنامه دارد ، برای لحظات شادی او هم برنامه دارد . 

اسلام با شادی های ملی مشکل ندارد لذا سیدبن طاووس درباره نوروز مى نویسد: 


هنگامى که آغاز آفرینش جهان هستى در مثل چنین روزى است، شایسته است این روز به عنوان روز عید و شادى تلقى گردد...


و همچنین ابن فهد حلى در این زمینه مى نویسد: 


«یوم النیروز، یوم جلیل القدر»، نوروز، روزى گرانمایه و با منزلت است...


به یاد داشته باشیم که شادی در اسلام مذموم نیست لکن شادی همراه با معصیت و بزهکاری مذموم است...


دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ١ و ٢