امام صادق (ع) به یکى از اصحابش به نام معلى بن خنیس در باره عید نوروز فرمود: 


«ان یوم النیروز هوالیوم الذى اخذ فیه النبى (ص) لامیرالمومنین (ع) العهد بغدیرخم... و هوالیوم الذى ظفرفیه باهل النهروان... و هوالیوم الذى یظفرفیه قائمنا اهل البیت».

نوروز، روزى است که پیامبراکرم (ص) در غدیرخم براى ولایت امیرالمومنین (ع) از مردم پیمان گرفت؛ روزى است که آن حضرت برخوراج نهروان پیروز شد و روزى است که قائم ما اهل بیت (علیهم السلام) ظهور خواهد کرد.....


به یاد داشته باشیم که این روز ممکن است ، روز تجلی گاه عبد صالح خدای سبحان باشد و مبادا آن روز را یا معصیت ، سیاه کرد....


منبع: دانستنی‌های نوروز ، سید عباس رفیعی پور ، صفحه ی ۱،۲