گاهی چنین تصور می شود که عید یک جشن عمومی است و بس ؛ در حالی که در شرع اسلامی ، عید روزی خاص و با معنای خاص است که البته گستردگی هم دارد و منحصر به روز معینی هم نیست. لطفا به حدیث زیر توجه بفرمائید: 


نقل شده است که شخصی میگوید:


در روز عید بر امیرالمومنین (ع) وارد شدم و دیدم که نزد حضرت نان گندم و خطیفه (نان شیرمال) و ملبنه (حلوا شکرى) است. پس به آن حضرت عرض کردم: 

روز عید و خطیفه؟! 

حضرت فرمود: «انما هذا لَمِن عید من غفرله»؛ این ، عید کسى است که آمرزیده شده است.....


به خاطر بسپاریم که عید حقیقی برای کسی است که سبب غفران خود را مهیا کرده باشد...


منبع: دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ١ و ٢