حضرت على علیه السلام فرمودند:


 رسول خدا علیه و آله السلام بر ما وارد شدند در حالى که فاطمه زهراء علیها السلام در کنار دیگ نشسته بود و من عدس پاک مى کردم....


 حضرت رسول فرمودند: ای علی ! گوش فرا ده، زیرا آنچه مى گویم از سوى پروردگار مى گویم: مردى که به همسرش در خانه کمک و مساعدت نماید ، به تعداد موهاى بدنش براى او عبادت سالى را مى‌نویسند که روزها را روزه داشته و شب‌ها را شب زنده دارى نموده است.....


به یاد داشته باشیم که کمک کردن مرد به زنش در کارهای خانه ، نوعی عبادت برای مردان محسوب می‌شود‌......


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، حلیمه صفری ، صفحه ی ۱۰۳ ،۱۰۴