زنی آمد خدمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد ....


حقوق شوهر بر زن چیست ای نبی رحمت ؟ 


فرمودند : واجب است که در همه ی احوال از اطاعت او خارج نشوی ، از خانه اش بدون اجازه بیرون نروی و پولی ( از اموالش) را بدون اذن و رضایتش به کسی ندهی ..... 


حضرت همین طور چند مورد را شمردند .... تا اینکه آن زن ، شروع کرد به گریه کردن ....


و عرض کرد : ای سید و مولای من ؛ با خود عهد کردم که خودم را زیر این بار سنگین قرار ندهم و  ازدواج نکنم تا باری را به بار خودم اضافه نکنم ....


»»» حقیقیت این است که اکثر زنها متاسفانه حقوق شوهرانشان را رعایت نمی کنند ؛ هیچ زنی حق ندارد برای غیر شوهرش زینت و ارایش کند و اگر چنین کند حرام بزرگی مرتکب شده و حق زوجش را نادیده گرفته ؛ در احادیث وارد شده که حق مرد بر زن این است که قبل از آمدن شوهرش خود را زینت دهد و آرایش کند تا زمانی که شوهرش می آید ، او را به بهترین صورت ببیند.....منبع: المظالم ، آیةالله الشهید السید عبدالحسین دستغیب رحمه الله تعالى، صفحه ی ٤٥،٤٦