ایثار یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود و این صفت از صفات نیکوست که هر چند واجب شرعی نیست لکن مستحب است و بسیار صفت حسنه ای می باشد‌.


ایثار فقط در پول نیست ؛ ایثار در جوانب مختلف متعلق به فرد می تواند بروز دهد مثلا : دو تا ماشین می خوان از یه کوچه یا خیابون رد شن .... ایثار یعنی بذار دیگری برود و او را بر خوت ترجیح بده‌.....


یعنی اگر گاهی به وسیله ای نیاز دارید ولی دیگری آن را از شما طلب می کند ، آن را به او بدهید.....


یعنی همیشه مادرت بهت زنگ می زنه حالتو میپرسه ، خوب ایثار یعنی تو هزینه ها رو تحمل کن ، از وقتت بگذر و به مادرت زنگ بزن باهاش صحبت کن تا دلش شاد بشه .... بعضی وقتها آدم دوس داره به حال خودش زار زار گریه کنه .......


منبع: المظالم ، الشهید آیة الله عبدالحسین دستغیب رحمةالله علیه ، صفحه ی ٣١