گفتم : چه خبر؟


گفت : مشکل دارم .....


.... اونم خیلی زیاد ... خسته شدم ... نمی دونم چکا کنم...


....هر چی از دوست و اشنا کمک می گیرم ، حل نمی‌شه که نمی شه ...!؟!؟


گفتم : چرا ....؟

گفت : نمی دونم چرا ولی هر چی به این و اون در می زنم ، مشکلاتم حل نمی‌شه .....


گفتم : تا حالا در خونه ی خدا رو زدی ؟!؟! 


گفت : خدا !!! در ....؟!؟ درِ خونه ی خدا؟!؟


شوخی نکن ... مگه خدا خونه داره که در داشته باشه....؟!؟ 


گفتم : این یک مثله ، ولی اگه بری حرف خدا رو گوش بدی ، راه حل برات قرار داده ، حتما برو گوش بده تا بهت بگه ؟! 


گفت : شما که گوش دادی بگو ....؟!؟ 


گفتم : باشه ....خدا می گه :


یا أیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرین


ای افرادی که ایمان آورده‌اید! از صبر (و استقامت) و نماز، کمک بگیرید! (زیرا) خداوند با صابران است.


گفتم : تا حالا نماز خوندی که مشکلت حل شه ؟ 


گفت : نه ، مگه می تونم بخونم با این همه مشکل ...؟!؟؟ 


گفتم : تو که با این همه مشکل تونستی درِ همه ی مردمو بزنی و ازشون کمک بخوای ولی از زیادی مشکلاتت نمی‌تونی بری از خدا کمک بخوای..!!!

سعی کن نماز بخونی و از نماز برای حل مشکلت کمک بگیری ....به خاطر بسپاریم که نماز یکی از راههایی است که انسان برای حل مشکلات مادی و معنوی اش می تواند از او کمک بگیرد......


منبع : قرآن کریم ، سوره ی بقره ، آیه ی ١٥٣