گفت: 


الان دور و زمونه یه طوری شده که پسر پیامبر هم که باشی ، نمی تونی متدین بمونی و دینتو حفظ کنی.....


گفتم :


 اینها همش بهانه است خانم.......


همسر فرعون هم که باشی ، می تونی بهترین باشی و ضرب المثلِ خوبی و الگو برای مردان و زنان عالم باشی.......


آیه ی پایینی رو کمی با آرامش و تأمل بخونی ، مقصودمو متوجه می‌شی : 


وضربَ اللهُ مثلا للذین آمنوا امرأتَ فرعون إذ قالت ربِ اِبنِ لی عندک بَیتاً فی الجنة و نَجِّنی مِن فرعونَ وعملِه ونَجِّنی من القوم الظالمین.


و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت: «پروردگارا! خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!»به ذهنمان بسپاریم که خوب بودن ، زمان و مکان و وقت نمی شناسد .... در هر لحظه می توان با خدا و خوب بود حتی در بدترین مکانها و بدترین شرایط‌.......منبع: قرآن کریم ، سوره ی تحریم ، آیه 11