با عرض سلام خدمت عزیزان 


همونطور که می دونید اصل نماز جماعت مستحبه و واجب نیست ولی این مساله بعضیا رو به اشتباه انداخته و فکر می کنن که همیشه نماز جماعت مسحبه و واجب نیست ولی باید بگم که گاهی اوقات نماز جماعت واجب می شه یه مورد مثال می زنم : 

اگه یکی باشه که قرائت نمازش درس نیست و خطا داره و می تونست که یاد بگیره و قرائت نمازش رو درس کنه ولی کوتاهی کرد ، در این صورت واجبه که نماز جماعت بخونه و به یکی دیگه اقتدا کنه البته اگر شرکت توی نماز جماعت براش ممکنه.


موفق باشید........


منبع: الوجیز فی احکام العبادات ، مساله ۹۷ ،صفحه ی ۵۵،  آیت الله سید علی سیستانی دام ظله