با سلام خدمت عزیزان 


از روایاتی که بر عصمت ال الله علیهم السلام دلالت دارد حدیث متواتر و متفق بین علمای مسلمین یعنی حدیث ثقلین است که من دو شی گرانبها در میان شما قرار دادم قران و عترت و این دو از هم جدا نمی شوند تا در قیامت بر حوض بر من وارد شوند شوند. 

این که فرموده این دو از هم جدا نمی شوند دلالت بر عصمت عترت دارد چرا که می  دانیم که قران خطا ندارد و در ان خطایی راه پیدا نمی کند،  خوب حال که چنین است پس اهل البیت هم باید چنین باشند و الا بین قران و عترت جدایی رخ خواهد داد.


منبع: مدخل الی الامامة،صفحه 68، آیة الله العلامة السید کمال الحیدری دام ظله