در سفر  انسان نیاز به هزینه دارد و انسان باید در آن هزینه کند تا بتواند سفرد نماید! و خلاف آن جای شگفت دارد.


اما در آثار اسلامی بیان شده که سفر نه تنها موجب تندرستی و نشاط است بلکه حتی مایه‌ی روزی هم است و با سفر می‌توان جلب روزی نمود؛ بنابراین یکی از سبب‌های افزایش روزی، سفر کردن است.


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرماید: سافروا تصحّوا و ترزقوا (۱): مسافرت کنید تا تندرست می‌مانید و روزی داده می‌شوید

پی‌نوشت:

۱) میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۴۸۴.