با سلام خدمت همه ی روزه داران 

گاهی از لثه ها خون بیرون می آید و با آب دهان مخلوط می شود ، آیا اگر آن را فرو ببرم روزه باطل می شود ؟ 


همه ی مراجع(به جز آقای تبریزی،صافی،نوری همدانی ): اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود ، فرو بردن آن روزه را باطل نمی کند.


آیت الله نوری دام ظله: فرو بردن ان جایز نیست ؛ هر چند در آب دهان مستهلک شود.


آیات عظام تبریزی و صافی:  اگر خون در آب دهان مستهلک شود ؛ بنا بر احتیاط واجب فرو نبرد و بیرون بریزد.


موفق باشید.....


منبع:رساله دانشجویی،صفحه ی 137، سید مجتبی حسینی