گاهی پاره ای اتهام هایی به قرآن می زند و می گویند که قرآن دروغ است و سخن خدای متعال نیست! جالب این است که خدای متعال هم با منطق آنان سخن می گوید و می گوید حال که شما می گویید که قرآن، سخن خدای نیست و پاره ای دروغ است،پس شما هم ه به مانند این دروغ ها بیاورید! چرا که نه از سخن گفتن عاجزید و نه از دروغ بستن پس حتما توان آوردن چنین دروغ هایی را هم دارید؛ اما واقع آن است که در گذشته چنین امری توسط آنان محقق نشد و این خود شاهدی بس قوی بر ناتوانی آنان در آوردن مانند قرآن است.


أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ (1): یا که می گویند آن را دروغ بسته است؛ بگو ده سوره مانند آن که دروغ است (به بیان خودتان) بیاورید.


پی نوشت:

1) سوره هود، آیه 13