دین فقط در حلال و حرام خلاصه نمی‌شود بلکه دین مجموعه‌ای از عقیده، فقه و اخلاق است و آن که به همه‌ی آن ها التزام داشته باشد چه در عرصه فکر و چه در عرصه ی فقه و چه در عرصه اخلاق، دین‌دار درست و حقیقی خواهد بود.