باید توجه کرد که عزت نفس انسان همیشه باید محفوظ بماند و نباید کاری صورت بگیرد که خدشه دارد شود؛ اگر قرار است انسان چیزی از کسی بگیرد و یا کمکی از او دریافت نماید نباید به شکلی باشد که انسانیت او زیر سوال برود و تحقیر شود بلکه انسان باید یادش باشد که او حیوان نیست بلکه انسان است و نباید اجازه بدهد که عزت نفس و انسانیت او زیر پا له شود و با او به سان یک حیوان برخورد شود.


امام على علیه السلام: تاجُ الرّجُلِ عَفافُهُ(1): تاج مرد، عفاف او است [در ترک آن چه که زیبنده ی او نیست].


پی نوشت:

1) غررالحکم، حدیث 4495