گفت: الحمدلله مردم خیلی حسینی شدن؛ قبلنا زیاد به اربعین، بهایی نمی داند ولی الان با حلول ماه محرم، مردم انتظار اربعین را می‌کشند.


گفتم: حسین علیه السلام فکر است، رفتار است، عمل است؛ اگر مردم صبح و شام روضه بگیرند و به زیارت ایشان مشرف شوند و این رفتار فزونی یابد، اگر فکر و رفتار و عملشان به مانند حسین نباشد و به کاستی بگراید، حسینی نیستند.