باید بدانی که امام حسین علیه السلام علم را دوست می داشتند و دشمن جهل بودند و ما که خود را پیرو امام حسین علیه السلام می دانیم باید بدین نکته توجه نماییم که این که امام حسین علیه السلام را دوست داشته باشیم و خود را پیرو ایشان بدانیم، این یعنی ما دوستدار علم و دانش هستیم و دشمن جهل و اینکه خود اهل علم نباشیم، این یعنی جاهل باشیم و این دو با هم تنقض دارند.


امام حسین علیه السلام: دِراسَةُ الْعِلْمِ لِقاحُ الْمَعْرِفَة (1): کسب علم موجب رسیدن به معرفت و شناخت است.


پی نوشت: 

1) بحارالانوار، ج 75، ص 128