با اینکه اهل مسجد بود و در مجالس حسینی شرکت می کرد ولی با افراد شرور و پست هم رفت و آمد داشت ولی یادش رفته بود که مجالست زیاد با افراد پست در شخصیت افراد تاثیر می گذارد و ممکن است آن ها را هم به مانند خود کنند و از مسیر صحیح منحرف کنند.


امام حسین علیه السلام: الْغُلُوُّ وَرْطَةٌ وَ مُجالَسَةَ اهْلَ الدَّناءَةِ شَرٌّ (1): تندروی همانند فرو رفتن در باتلاق است و همنشینی با فرومایگان، شر و گرفتاری به همراه دارد.


پی نوشت:

1) کشف الغمه، ج 2، ص 30.