اگر حلم نداری و همیشه از کوره در می روی و تحمل شنیدن حرف مخالف را نداری و یا می خواهی حرف حرف تو باشد و نمی توانی با حلم به دیگران مطلبی را بفهمانی، بدان که شیوه ی حسین بن علی علیه السلام چنین نیست؛ایشان دارای حلم بودند؛ و اگر وفاداری در روش تو جایی ندارد، بدان که  منش تو با منش حسین علیه السلام بسیار متفاوت است؛ چرا که امام حسین علیه السلام می فرمایند: انَّ الْحِلْمَ زینَةٌ وَالْوَفاءَ مُرُوَّةٌ (1): حلم زینت انسان و وفا نشانه جوانمردی است.


پی نوشت: 

1) بحارالانوار، ج 75، ص 122