ای آن که در کاخ هایی زندگی می کنی که تا به حال مولایت حسین علیه السلام در آن ها زندگی نکرده؛ چرا که فکر او با کاخ نشینی در تنافی است؛ باید بدانی که به کربلا رتی گوارای وجودت ولی این که در کشوری هستی که فقر و تورم و کاهش ارزش پول بیداد می کند و کمر مردم را شکسته است و تو در کاخی زندگی می کنی که دردهای آنان را حس نمی کنی و نمی فهمی، باید بدانی که تو با این کارت حسینی نیستی و بدان حتی اگر همه ی کشور در رفاه نسبی باشند، اگر ادعای حسینی داری باز هم نباید در کاخ زندگی کنی.


امام حسین (ع)  روزی کاخ مجلل و خانه باشکوهی را در مدینه مشاهده کرد و این جمله را فرمود: رَفَع الطّینَ وَ وَضَعَ الدّینَ (1): صاحب این خانه گِل ها را روی هم انباشته و بالا برده و درجه ایمانش را پایین آورده است.


پی نوشت:

1) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 467