بسیارند کسانی که در ایام اربعین حسینی، افرادی را که توان مالی ندارند را به زیارت می برند؛ معمولا نگاه ساده و سطحی که به این حرکت و عمل  انداخته می شود، شخص کک کننده را فاعل خیر می دانند؛ اما باید گفت آن که کمک تو را می پذیرد در حقیقت قبل از آن که تو به او نیکی کنی، او به تو نیکی کرده است؛ پس باید گفت که فاعل خیر هم کمک کننده است و هم کمک گیرنده و کمک گیرنده است که با دریافت کمک از تو باعث شده که تو کار نیک خود را محقق سازی. 

امام حسین علیه السلام: مَنْ قَبِلَ عَطاءَک فَقَدْ اعانَک عَلَی الْکرَم (5): هرکس عطایت را بپذیرد و دعوت تو را قبول نماید، در نیکی و احسان به تو یاری کرده است. [قدرش را بدان و از او ممنون باش.]


پی نوشت:

1) بحارالانوار، ج 68، ص 357