بدبختی در بیان امام حسین علیه السلام بدین معنا نیست که دنیا به کامت نباشد و پول و زندگی پر زرق و برق نداشته باشی بلکه بدبختی در بیان ایشان به معنای گناه کردن است؛ معصیت خدای متعال عین بدبختی است؛ و اگر به زیارت امام حسین علیه السلام رفتی ولی بدبختی را در نداشتن دنیا ترجمه کردی پس تفکر تو با امام حسین علیه السلام فرق دارد و تو پیرو حسین نیستی.


لاتُشْقِنى بِمَعْصِیَتِکَ (1): مرا با معصیتت شقی و بدبخت نگردان.پی نوشت:
1) دعای عرفه