شکر و سپاس خدای متعال از روش های امام حسین است؛ نگاهی به دعای عرفه بینداز تا ببینی که امام حسین علیه السلام همانطور که عملا شکر خدا را به جا می آورد، در سخن هم خدا را شکر می گفت.


اَلْحَمْدُ للهِ الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ، وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ: حمد و سپاس خدای را که برای قضای او دفع کننده ای نیست و برای بخشش او مانعی وجود ندارد.