امام حسین علیه السلام عامل به همه ی قرآن بودند و آیه ای در قرآن نیست که به آن عامل نباشند؛ یادمان باشد که قرآ می فرماید: و اقرئوا ما تیسر من القرآن: و هر قدر که در توان دارید قرآن بخوانید.


پس تو ای حسینی و ای شرکت کننده ی در زیارت اربعین، حواست باشد که انس با قرآن سبک و سیره حسین است، پس تو هم انس با قرآن را فراموش نکن.