اگر زمانی شد که حوصله نداشتی، سعی کن خودت را کنترل نمایی و چنان نباشی که بدخلقی، عنوانی برای تو در حالت غضب باشد چه برسد در حالت عادی؛ چراکه تو پیروی حسینی و او فرزند کسی است که خدای متعال در مورد او فرموده: تو دارای خلق بزرگی هستی؛ قطعاً امام حسین علیه‌السلام هم در اخلاق مانند جد خود دارای اخلاقی بزرگ هستند؛ پس تو ای کربلایی، سعی کن تو هم نه که دارای خلق عظیم باشی ولی دارای خلقی باشی که اندازه‌ی انتسابت به حسین علیه‌السلام باشد.