اگر در کارهایت به همه مراجعه می‌کنی جز به حسین علیه‌السلام، اگر در سخنانت به همه استناد می‌کنی جز به سخنان امام حسین علیه‌السلام و البته مدعی هستی که حسینی هستی، بدان که تو حسینی نیستی؛ چراکه حسینی رنگ و بوی حسین دارد؛ فکرش، رفتارش و سخنانش بوی حسین دارد؛ نگذار که دشمنان رفتارشان به رفتار حسینی نزدیک‌تر از تویی باشد که ادعای پیروی از آن راداری و خود را کربلایی می‌نامی.


ابن ازرق رهبر فرقه از فرقه‌های خوارج بود که با امام حسین برخورد کرد و پرسشی از ایشان نمود و ایشان پاسخ دادند و بعد از شنیدن پاسخ امام حسین علیه‌السلام اما به ایشان فرمودند: امام حسین علیه‌السلام به من رسیده است که تو به من و پدر و برادرم نسبت کفر می‌دهی. 

ابن ارزق گفت: یا حسین، اگر این ناسزا از من صادرشده است، به خدا سوگند اکنون اعتراف می‌کنم که به‌یقین شما چراغ اسلام و ستارگان احکام خداوندید.