باید به این مسئله اشاره نمود که امام حسین علیه‌السلام در مسیر اطاعت خدای متعال بسیار به وجود خدای سبحان اظهار تذلل می‌نمود و این اظهار تذلل ایشان نه در برابر خلق بود بلکه در مقابل آفریننده‌ی خود بود و چنان بودند که یادشده که 25 بار پیاده به حج سفر نمودند و آثار خشیت خدای متعال بر چهره و اندام ایشان هویدا بود؛ و تو ای حسینی و ای آن‌که در مسیر اربعین گام می‌نهی، یادت باشد که اگر نسبت به عبادت خدای متعال سستی می‌ورزی مثلاً نمازت قضا می‌شود و یا نسبت به امور عبادی بسیار بی‌اعتنایی باید بدانی که مسیر تو با حسین متفاوت است هرچند که در زبان بدان اقرار می‌نمایی ولی در عمل منکر آنی.


روزی شخصی از امام حسین علیه السلام پرسید: علت این‌همه خوف تو از خدا چیست؟ 


امام علیه‌السلام فرمودند: کسی که در دنیا از خدا نترسد، در روز قیامت از عذاب او ایمن نخواهد بود.