یکی از صف هایی که امام حسین علیه السلام داشتند، جود و کرم ایشان است پس اگر تو بخواهی کربلایی شوی، نباید بخل در ساحت تو راهی داشته باشد؛ چرا که بخل خصلتی است ناپسند و در صورت دارا بودن آن، تو با حسین بن علی علیه السلام در دو مسیر هستید، یکی در مسیر ایمان که یکی از مظاهر آن جود و کرم است و یکی در مسیری غیر از ایمان که میوه ی آن بخل است.


پس اگر می خواهی حسینی باشی باید حواست باشد که در مسیری غیر از مسیر حسینی قرار نگیری...