اگر می خواهی حسینی باشی و صرفا به یک اسم کربلایی که بر تو می گذارند اکتفا نکنی، باید بدانی که حسین بن علی علیه السلام یک انسان متواضع و فروتن بودند و نه یک شخص متکبر؛ پس اگر تو در رفتارت و یا سخنت با دیگران متکبر باشی از روش حسین جدا شده ای و این رفتار تو حسینی نخواهد بود و تو یک کربلایی حقیقی نیستی.


عده ای فقیر سفره کوچکی را که مقدار کمی غذا در آن داشتند پهن کرده بودند و مشغول خوردن آن بودند؛ وقتی چشمشان به امام حسین علیه السلام افتاد او را به سفره خود فرا خواندند؛ امام علیه السلام فورا دعوت آنها را پذیرفت و در کنار آن ها نشست و با آنان هم غذا شد و فرمود: خداوند انسان های متکبر را دوست نمی دارد؛ آن گاه که از غذا خوردن با آنها فارغ شد به آنان فرمود: حالا که من دعوت شما را پذیرفتم، شما نیز دعوت مرا بپذیرید به منزل من بیایید تا مهمان ما شوید؛ وقتی آنها به منزل حضرت آمدند، با تمام وجود از آنها پذیرایی کردند.