بدان که اگر نشستى و به غنا و موسیقى‌هایی گوش دادی که کارشناسان معتمد و معتبر دین (مراجع) شنیدن آن را جایز نمی‌دانند، در این صورت تو مرتکب گناه شدی و کاری کردی که امام حسین علیه السلام هرگز آن را انجام نمى‌دهد و در نتیجه تو از راه حسین علیه السلام فاصله گرفته‌ای...


قال أبو عبدالله علیه السلام: بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعة ولا تجاب فیه الدعوة ولا یدخله الملک (1): خانه ای که در آن غنا و موسیقی باشد، از مصیبت در امان نیست و دعا در آن اجابت نمی شود و فرشته در آن وارد نمی شود.پی نوشت:

1) الوسائل: ج 12 ص 230 ب 99 من أبواب ما یکتسب به ح 1.