اگر تحت تأثیر پاره‌ای تبلیغات قرار گرفتی و تو هم برخی مفاهیم دینی را نشناخته نفی کردی، تو کربلایی نیستی؛ چرا که امام حسین علیه السلام در زمانی قرار داشتند گه پاره‌ی زیادی از مفاهیم دینی انحراف یافتند ولی ایشان تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگرفتند و مفاهیم دینی را با بینش عمیق، شناخته و بدان عمل کردند و در مقابل انحراف قیام نمودند.

امام حسین (ع): ...خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدى (١): براى اصلاح در امت جدم رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم قیام کردم.


پی نوشت:
1) بحار الأنوار، جلد 44، صفحة 329