اگر خواهان حسین بن على علیه السلام و روش ایشان هستى باید دوستدار نماز باشی؛(۱) نه که نماز مرکز دایره‌ای باشد و تو در رفتارت نسبت به نماز، حالت گریز از مرکز داشته باشی!


پی‌نوشت:

۱) امام حسین (ع): انی احب الصلاة: من نماز را دوست دارم