یک از راه هایی که جزء مهم ترین راهکارهایی که می توان برای ایجاد محبت و الفت بین عده ای معرفی نمود، دارا بودن رفتار نیکو است؛ رفتار نیکو باعث جذب شدن افراد نسبت به خود می شود و اگر بین عده ای دوستی یا رابطه ای برقرار باشد، رفتار نیک، موجب تثبت شدن این دوستی ها می شود و به دوستی های محکم تبدیل می شود؛ چرا که دوستی ای که براساس عقل باشد و با محبت آبیاری شود، به راحتی قابل گسست نخواهد بود.


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: حُسن الخلق یُثبِت الموده (1): رفتار نیک و حسن خلق، موجب تثبت و محکم شدن مودت و دوستی می شود.پی نوشت:

1) بحارالانوار، ج 74، ص 148