داشتیم می رفتیم خونه یکی از اقوام که یک وقت یکی از این متاثران وهابی متشدد گفت ( با حالت تمسخر و نیشخند): مگه حسین باباتونه یا برادرتون که هی تو دعاهاتون می گید: أَنْ‏ یَرْزُقَنِی‏ طَلَبَ‏ ثَارِکَ‏ مَعَ‏ إِمَامٍ‏ مَنْصُور (1): انتقام خون تو را همراه امامی منصور روزیم کند.


گفتم: نگاه کن عزیزم! پدر سه نوع است، پدر نسبی و پدر زن و پدری که به انسان علم می آموزد؛ و امام حسین علیه السلام معلم همه ی انسان های آزاده و معلم معنوی همه شیعیان است پس ایشان پدر ماست و حال که ایشان پدر ما هستند و قرآن فرموده: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا (2): هر کس مظلومانه کشته شد برای ولی دم او سلطنت و حقی قرار دادیم.


ادامه دادم: پس امام حسین علیه السلام پدر شیعیان و همه ی آنان ولی دم ایشان هستند. 


پی نوشت:

1) بحارالانوار، جلد 98، صفحه 294