شاید کمتر به ذهن بیاید که یک عمل که روزانه با آن سروکار داریم ممکن است باعث نابودی اعمال ما شود؛ این عمل که شاید در نظر عرف به عنوان یک عمل شناخته نشود ولی در نظر دین یکی از مهم ترین اعمال معرفی می شود، به طوری که زینت بخش همه ی اعمال انسان خواهد بود و آن نیکویی در رفتار و اخلاق است.


در زبان دین بدرفتاری و بد اخلاقی از مهم ترین عواملی است که موجب فساد اعمال می شود و چنان موجب فساد اعمال می شود که سرکه، عسل را فاسد می کند.


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ سوء الخلق لَیُفسِد العمل کما یُفسد الخلّ العسل (1): بدرفتاری و بد اخلاقی همانگونه که سرکه، عسل را نابود می کند، از بین می برد.پی نوشت:

1)  الکلینیّ، محمّد، الکافی، ج2، ص321.