در دنیا ملاکی را امام حسین علیه السلام به ما آموختند که همیشه باید در مقابل چشمانمان باشد و آن ذلت نپذیرفتن در دنیا است؛ حال آن مورد هر چه می خواهد باشد؛ آنچه برای مومنان در این دنیا مهم است، حق محوری و حفظ عزت است.


امام حسین علیه السلام در کربلا برای حفظ عزت اسلامی فرمودند: هیهات منا الذله: ذلت از ما (مومنان) دور است.