باید دانست که جن، موجود خیالی نیست بلکه موجودی است مانند انسان که مکلف است و قرآن کریم هم وجود آنان را بیان می کند و هم این که آنان مکلف با تکالیفی هستند.


و باید گفت که دین برگزیده برای جن مانند انسان به عنوان آخرین دین همان اسلام است و همانطور که انسان ها بدان مکلف هستند، جنیان نیز بدان مکلف اند.


قلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1): بگو که به من وحی شده که جمعی از جن به سخنانم گوش فراداده اند، سپس گفته اند: ما قرآن عجیبی شنیده ایم


وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ (2):و اینکه گروهی از ما مسلمانان و گروهی ظالمند؛ هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است.


پی نوشت:

1) جن، آیه 1

2) جن، ایه 14