باید دانست که انسان هر کاری بکند و هر فکری داشته باشد، سرانجام کار او مرگ خواهد بود؛ بدین معنا که این دنیا، سرانجامش مرگ است و چنین نیست که پایدار بماند؛پس حال که چنین است باید به فکر این باشیم که چگونه از این پل (مرگ) باید به سلامت عبور کرد و چه چیزی بعد آن به کار انسان می آید.


کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَهُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (1): هر نفسی شربت مرگ را خواهد چشید و محققاً روز قیامت همه شما به مزد اعمال خود کاملاً خواهید رسید.


پی نوشت:

1) آل عمران، آیه 185