گفت: چرا این قدر به امام حسین علیه السلام در سخنرانی ها و مجالس دینی شما تاکید می شود و مجالس دینی با محور امام حسین علیه السلام است؟!

گفتم: چون که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند: قتل حسین بن علی علیه السلام حرارتی در دل مومنان است که همواره شعله ور است و هرگز خاموش و سرد نمی شود. (1)


پی نوشت:
1) إنّ لِقَتلِ الحُسینِ حَرارَةً فی‌ قُلوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ اَبَداً؛ جامع‌احادیث‌ الشیعه، جلد 12، صفحه 556