گفت: پاره ای از وهابیت یزید را امیر مومنان می دانند و برای ایشان شان و جایگاه ویژه ای قائل هستند و در مقام دفاع از ایشان رساله ها نوشته می شود.


گفتم: شخصیت یزید شخصیتی نیست که نیاز به تبیین حقیقت او باشد بلکه این شخصیت انقدر حقیقتش روشن بوده که همه بر فاسق و فاجر بودن آن شهادت می دهند؛ به عنوان نمونه وارد شده که امام حسین قبل از حرکت به سوی کربلا، زمانی که با نبی اکرم سخن می گویند، یزید را چنین معرفی می کنند که نشان دهنده ی شهرت یزید بدین اوصاف است، امام بیان کردند که یزید شارب الخمر و سوار بر فسق و فجور است (1) یعنی همه ی انواع گناهان را انجام می دهد.


پی نوشت:

1) مقتل ابی مخنف، الصفحه 15